Shri Sanatan Dharam Sabha, Shiv Mandir, Savitri Nagar
Shri Sanatan Dharam Sabha, Shiv Mandir, Savitri Nagar:


Description:


EXECUTIVE COMMITTEE
 
SN
NAME
DESIGNATION
MOBILE
1
Mr. Prem Nath Batra
Pradhan
011-26687639
2
Mr. Amar Kant Shastri
Pujari
9312213928
3
Mr. Virender Mehta
Mantri
9868306361
4
Mr. Omkar Mehta
Member
9811113028