Shri Geeta Bhawan Mandir, Malviya Nagar
Shri Geeta Bhawan Mandir, Malviya Nagar:


Description:


EXECUTIVE COMMITTEE
SN
NAME
DESIGNATION
MOBILE
1
Mr. Om Prakash Dhingra
Pradhan
9310112936
2
Mr. N K Batra
Secretary
9891712634
3
Mr. Satpal Ji
Member
9810906295
4
Mr. Tilak Raj
Incharge
9999221202