Shri Sanathan Dharam Mandir, Pitampura
Shri Sanathan Dharam Mandir, Pitampura:


.


Description:


Sanatan Dharam Shri Ram Mandir is one of the famous mandir in Pitampura from 1998.

It consists Shri Ram Mandir, Krishna Mandir, Laxmi Narayan Mandir, Hanuman Mandir, Mata Mandir, Saraswati Mata Mandir.